reklama1    reklama2

Najbliższe zawody

II Rd. MP 2015 Olsztyn

Nasza galeria

            >>> Pokaż całą galerię <<<

Kilka słów z historii MOTOKLUBU Olsztyn

MOTOKLUB OLSZTYN - kontynuator tradycji sekcji samochodowo – motocyklowej Olsztyńskiego Klubu Sportowego “Stomil” w Olsztynie.
Reaktywowanie klubu w naszym układzie było zasługą 25 osobowej grupy założycielskiej m.in.: Elżbiety Marcinkiewicz, Andrzeja Olszewskiego, Mieczysława Jesionowskiego, Jerzego Dowejko itd.
Pierwsze władze klubu to: Andrzej Filipek – Prezes; Andrzej Olszewski – Wiceprezes; Aleksander Lachowicz – Skarbnik; Elżbieta Marcinkiewicz – Sekretarz; Członkowie: Jerzy Dowejko, Tadeusz Cwalina, Zygmunt Janusik, Ryszard Tałałas, Mariusz Mazuchowski. Komisja Rewizyjna: Mieczysław Jesionowski – Przewodniczący, Wojciech Szczuciński, Jacek Olszewski, Marian Bandurski, Jarosław Kowalski.
Był to trudny okres działania zarządu, gdyż byliśmy w próżni, bez toru motocrossowego (ówczesne władze miasta zamknęły tor motocrossowy w Dajtkach 1992r.), pomieszczenia biurowego. Pierwsze zebranie zarządu odbyło się w prywatnym mieszkaniu kol. Eli Marcinkiewicz (18.05.1993r.). W pozyskaniu pomieszczenia na biuro pomógł nam kol. Aleksander Lachowicz – mieściło się ono w pokoiku Spółdzielni Mieszkaniowej “Pojezierze” przy ul. Kołobrzeskiej, 13. Trudna sytuacja finansowa była powodem odejścia kilku zawodników do innych klubów, z doświadczonych zawodników pozostał Jacek Olszewski I, młodsi: Leszek Pszczółkowski, Piotrek Brzózka, Tomek Wawrzyn, którzy zdobyli tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski.
Oprócz sekcji motocrossowej powołano sekcje samochodową, koło pojazdów zabytkowych i koło miłośników “VW Garbus”. W 1993 roku nie odbył się Rajd “Kormoran”. 28 lutego1993 roku odszedł od nas nieodżałowany kierowca rajdowy Marian Grzegorz Bublewicz.
W klubie jest 96 członków.

W 1994 roku
Nastąpiła zmiana prezesa. 10 czerwca zarząd wybrał nowego prezesa kol. Władysława Łodzianę, zmiana również nastąpiła na stanowisku skarbnika funkcję tę objął kol. Grzegorz Kozłowski. W okresie tym opracowano komplet dokumentów normatywnych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania klubu.
Ten rok był bardzo pracowity dla naszego klubu. Działacze i zawodnicy uparci w dążeniu zdawali sobie sprawę, że tylko poprzez wynik sportowy, popularność wśród mieszkańców Olsztyna jest możliwa lepsza przyszłość.
Przyszły i sukcesy, dzięki uporowi i systematyczności kol. Andrzeja Olszewskiego, poparciu Wojewody Olsztyńskiego Pana Janusza Lorenza oraz przychylności Agencji Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie klub otrzymał lokalizację na budowę toru motocrossowego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej. Było to wielkie święto w klubie zakończone ogólną zabawą, dyskoteką, ogniskiem, pokazami sztucznych ogni i niezawodną wojskową grochówką. To był dopiero początek spełnienia marzeń o własnym torze motocrossowym, nikt nie zdawał sobie sprawy ile jeszcze trzeba załatwić formalności papierkowych, najwięcej na ten temat może powiedzieć kol. Ela Marcinkiewicz, która nie dawała za wygraną, wychodziła ścieżki do różnych instytucji, by w końcu uzyskać niezbędne zezwolenia na budowę toru. Kol. Andrzej Olszewski przy pomocy zaprzyjaźnionych olsztyńskich firm, niezbędnego sprzętu rozpoczął budowę toru, pomimo, że prace ruszyły jeszcze w tym roku nie było możliwe przeprowadzenie zawodów na naszym torze. Skorzystaliśmy z uprzejmości MK “Budowlani” Lidzbark Warm. i na ich torze zorganizowaliśmy Motocrossowe Mistrzostwa Polski.
W tym samym roku Firma Elf Lubrifiants Polska jej szef w osobie byłego zawodnika rajdowego pana Błażeja Krupy, który zauważył wyniki naszych zawodników motocrossowych i przy wielkim udziale kol. Antoniego Wawrzyna, ku naszemu zadowoleniu podpisaliśmy umowę sponsorską. Byliśmy bardzo dumni, że nasz klub jako pierwszy w Polsce mógł w sposób profesjonalny realizować działalność sportową. Wielu zawodników z innych klubów wyrażało chęć startów w Teamie Motoklub Olsztyn Elf, ale w pierwszej kolejności największe szanse mieli nasi wychowankowie, którzy po roku przerwy powrócili do klubu: Jacek Olszewski II i Marcin Abramowski. Skład teamu przedstawiał się następująco: Andrzej Rotar, Maciej Wilkaniec, Damian Godlewski, Michał Rotar, Marcin Abramowski, Sebastian Skuła, Jacek Olszewski I, Jacek Olszewski II, Sławomir Wilkaniec, później doszli również Dominik Rawdanowicz, Marcin Andrzejewski, Paweł Gancewski, Maciej Czyżowski – szkoleniowcem ww. zawodników był kol. Andrzej Olszewski, kierownikiem teamu był Antoni Wawrzyn.
Podczas rajdu “Krakowskiego” rozegrano nietypową konkurencję, skok w dal samochodem rajdowym – najdalej skoczył Bohdan Ludwiczak 36 m –był to rekord Polski.
Bardzo ważnym wydarzeniem było to, że koledzy Bohdan Ludwiczak i Krzysztof Szeszko za ratowanie życia innym kolegom rajdowym otrzymali prestiżową nagrodę “Fair Play”.
Duże słowa uznania należą się organizatorom rajdu “Kormoran”, a w szczególności Komandorowi Kol. Włodzimierzowi Śniademu. Pomimo protestów nielicznej grupy ludzi “pseudo ekologów” udało się przekonać władze naszego województwa o potrzebie organizacji rajdów na naszym terenie, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem sponsorów, kibiców i dziennikarzy.
Z inicjatywy kol. Kol. Tadeusza Cwaliny i Krzysztofa Łopaty sekcja kartingowa SKS ”Motor” działająca przy Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie od 11.04.94r. weszła w struktury naszego klubu.
Pod kierownictwem kol. Kol. Wojciecha Fijałkowskiego i Krzysztofa Łopaty klub zorganizował po raz pierwszy w Olsztynie zawody kartingowe na ulicach miasta (ul. Synów Pułku), które zgromadziły kilka tysięcy widzów.
Koło Motocykli Zabytkowych zorganizowało eliminację Mistrzostw Polski. Atrakcyjność i dobra organizacja tej imprezy zapewniła dużą ilość uczestników i widzów.
Działacze Koła Miłośników “VW Garbusów” na wysokim poziomie organizacyjno popularyzatorskim przeprowadzili zlot VW Garbusów, na którym ponad 200 załóg realizowało bogaty program.
W klubie jest 125 członków.

W marcu 1995 roku
Ze względów służbowych musiał wyjechać z Olsztyna i zrezygnował z funkcji prezesa kol. Władysław Łodziana. Funkcję tę zarząd powierzył kol. Andrzejowi Olszewskiemu. Z zarządu odszedł kol. M. Mazuchowski, w to miejsce dokooptowano kol. Leszka Malarskiego do działań w sekcji samochodowej. W listopadzie zarząd dokooptował nowego członka zarządu ds. kartingowych kol. Wojciecha Fijałkowskiego.
Zarząd klubu przedstawiał się następująco: Andrzej Olszewski – prezes, Wojciech Fijałkowski – wiceprezes - karting, Eugeniusz Gajlewicz – skarbnik, Elżbieta Marcinkiewicz – sekretarz, Jerzy Dowejko – członek ds. organizacji zawodów, Leszek Malarski – członek ds. samochodowych, Zygmunt Janusik – członek ds. samochodowych, Ryszard Tałałas członek ds. motocykli zabytkowych, Tadeusz Cwalina – członek ds. młodzieży.
28 maja podczas Motocrossowych Mistrzostw Polski nastąpiło otwarcie toru motocrossowego w Olsztynie przy ul. Lubelskiej. Oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał Prezydent Miasta Olsztyn Pan Andrzej Ryński, Błażej Krupa – Prezes Elf Lubrifiants Polska Włodzimierz Śniady – Prezes ZO PZM Olsztyn, Andrzej Olszewski – Prezes Motoklubu Olsztyn.
Koło Motocykli Zabytkowych zorganizowało eliminację Mistrzostw Polski.
Po odejściu kol. Mariusza Mazuchowskiego z zarządu nie ma opiekuna i Koło Miłośników VW Garbus zaprzestało aktywnej działalności w klubie.
Opracowano znaczek klubowy, wykonano flagi w barwach klubowych.
W klubie jest 198 członków.
 
W 1996 roku
13 stycznia Gazeta Olsztyńska ogłosiła wyniki Plebiscytu “Najpopularniejszego Sportowca Olsztyńskiego1995” wygrał Krzysztof Hołowczyc. Uwieńczeniem pracy był Tytuł Trenera Roku, który otrzymał Andrzej Olszewski. Naszych działaczy zaproszono do współpracy przy organizacji Mistrzostw Świata w Gdańsku: kol. Kol. Ela Marcinkiewicz, Andrzej Olszewski, Jerzy Dowejko, Stanisław Olszewski.
W związku z brakiem środków finansowych na rozbudowę obiektu – toru motocrossowego podpisano umowę z Firmą Energopol Trade, która ten teren wykupiła i umożliwi Motoklubowi organizowanie zawodów i treningów na ww. obiekcie.
Motocentrum, bo tak się nazywała spółka, która była właścicielem tego terenu miała zamiar wybudować obiekt o nazwie “Motocentrum” z torami do motocrossu, rallycrossu i kartingowego. Miał być to kompleks obiektów z zapleczem techniczno administracyjnym, gdzie można będzie przeprowadzać zawody rangi Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Niejako gwarantem podpisania umowy i realizacji ww. inwestycji był nasz długoletni ceniony działacz Kol. Włodzimierz Śniady, który piastował stanowisko Prezesa Spółki “Motocentrum”.
Zorganizowaliśmy rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Rajd “Kormoran”. Bohdan Ludwiczak w rajdzie “Kormoran” wygrał prolog na stadionie.
26 maja zorganizowaliśmy Motocrossowe Mistrzostwa Polski
Koło Motocykli Zabytkowych zorganizowało eliminację Mistrzostw Polski. Za bardzo dobrą organizację otrzymali puchar Prezesa ZG PZM.
W klubie jest 200 członków.

 

W 1997 roku
W Motoklubie Olsztyn odbyło się pierwsze walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd: Andrzej Olszewski – prezes, Tadeusz Cwalina – wiceprezes, Teresa Staryk – skarbnik, Elżbieta Marcinkiewicz – sekretarz, Członkowie: Jerzy Dominik, Zbigniew Dominik, Andrzej Gajlewicz(do 6.10.97r.), Zbigniew Gosztowtt, Wojciech Fijałkowski.
Komisję rewizyjną: Mieczysław Jesionowski – przewodniczący, Eugeniusz Gajlewicz - wiceprzewodniczący, Krzysztof Łopata – sekretarz, członkowie: Wojciech Szczuciński, Jerzy Dowejko.
W miesiącu wrześniu dzięki przychylności Dyrektora ZSS w Olsztynie p. Tadeusza Cwaliny i kierownika warsztatów kol. Romana Glińskiego zmieniliśmy siedzibę, otrzymaliśmy pomieszczenie w biurowcu warsztatów szkolnych.
Lokalizacja ta była bardzo trafna, gdyż w znacznym stopniu nawiązała się ścisła współpraca z gronem pedagogicznym, jak również uczniami Zespołu Szkół Samochodowych. Możemy się pochwalić, że jest bardzo duży wzrost młodych aktywnych członków klubu.
Bardzo nieprzyjemnym akcentem było odejście części działaczy organizatorów rajdu “Kormoran” z naszego klubu, którzy pod kierownictwem kol. Włodzimierza Śniadego (ówczesnego Prezesa ZO PZM Olsztyn) powołali nowy klub – Automobilklub Olsztyński. Zrobiono to w bardzo nieelegancki sposób – tajny, bez jakiegokolwiek porozumienia z zarządem.
18 maja byliśmy organizatorami Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski pod protektoratem Wojewody Olsztyńskiego Pana Janusza Lorenza.
Zorganizowaliśmy też dwie rundy Motocrossowych Mistrzostw Strefy Północnej.
Pracę szkoleniową motocrossowców zaczął Jacek Olszewski I, nasz wychowanek.
Sport samochodowy był reprezentowany przez jednego, ale wiernego naszemu klubowi zawodnika Bohdana Ludwiczaka.
Koło Motocykli Zabytkowych zorganizowało eliminację Mistrzostw Polski, kierownikiem ww. imprezy był Jacek Ejsmont.
Powołano zespół ds. organizacji imprez masowych głównie Konkursowych Jazd Samochodowych tj.: Wojciech Fijałkowski, Tadeusz Cwalina, Krzysztof Łopata, Zbigniew Gosztowtt, Wojciech Szczuciński.
Zespół ten zorganizował 11 KJSów, które cieszą się coraz większym powodzeniem.
Motoklub Olsztyn był współorganizatorem z Dziennikiem Pojezierza i Zarządem Okręgowym PZM I Plebiscytu “Motorowe Asy Olsztyńskiego”, który wygrali: Krzysztof Hołowczyc z Maciejem Wisławskim, Jacek Olszewski, Wojciech Zaborowski, Maciej Czyżowski i Krzysztof Szeszko zajęli czwarte miejsce, Bohdan Ludwiczak.
Na wniosek Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Samochodowych i Motoklubu Olsztyn nadano Tytuł Honorowy “Motorowego Asa Olsztyńskiego” nieżyjącemu Marianowi Bublewiczowi. Pamiątkowy dyplom odebrała jego córka Beata Bublewicz – Śladowska.
Nadano Tytuł Honorowego Członka Motoklubu Olsztyn Panu Mieczysławowi Jesionowskiemu.
W klubie jest 235 członków klubu

W 1998 roku minęło 5 lat.

26 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze klubu. Zaczął działać zespół sędziów i komisarzy sportowych: Marcin Pietrasiuk, Rafał Gosztowtt, Piotr Pasztaleniec, Cezary Biczak, Adam Prot.
Do tej pory nie została podpisana umowa z “Motocentrum”, aż tu przed organizacją Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski Prezes Spółki p. Włodzimierz Śniady przedstawił nam nowe warunki korzystania z toru motocrossowego, w zależności od rangi zawodów należy wpłacić daną kwotę. Deklaracje Prezesa “Motocentrum” z przed lat o rozbudowie obiektu przy ul. Lubelskiej nie doszły do skutku. Pozostawmy to bez komentarza.
Bardzo duże wsparcie finansowe otrzymaliśmy od Firmy Elf Lubrifiants Polska, ale był to już ostatni sezon z firmą Elf, o czym dowiedzieliśmy się podczas zakończenia sezonu sportowego, które co roku po sezonie odbywało się w restauracji.
Zorganizowaliśmy: jedną rundę Mistrzostw Polski i Strefy Północnej w Motocrossie, Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, Mistrzostw Okręgu w kartingach na ul. Synów Pułku. 12 KJSów. II Plebiscyt “Motorowe Asy Olsztyńskiego”.
Wspólnie z Radiem Olsztyn zorganizowaliśmy cykl imprez “Bezpieczna Zima”, z Komendą Wojewódzką Policji “Tydzień Bezpieczeństwa na Drogach”.
Nasi sprawdzeni działacze jako bardzo dobrzy organizatorzy byli zapraszani do współorganizacji imprez: Motocrossowe Mistrzostwa Świata w kl. 250 cc w Gdańsku, Motocrossowe Mistrzostwa Europy w Głogowie, Mistrzostwa Europy w Rajdach Enduro w Ostródzie.
Niżej wymienieni działacze otrzymali odznaczenia:
Honorową Odznakę PZM:
Srebrną:
Kazimierz Rostecki, Jerzy Dominik, Zbigniew Dominik, Piotr Kulpaka, Andrzej Maksymowicz, Jacek Olszewski I, Zdzisław Wilkaniec
Brązową:
Krzysztof Łopata, Wiesław Kulik, Krzysztof Szalpuk, Roman Gliński, Maciej Czyżowski, Marian i Dominik Rawdanowicz, Tomasz Wawrzyn, Andrzej Kolimaga, Zbigniew Gosztowtt, Andrzej Filipek, Cezary Stankiewicz.
Zasłużony Działacz dla PZM: Wojciech Szczuciński, Stanisław Olszewski, Roman Oczkowski.
Nadano Tytuły Honorowych Członków Klubu: Jerzemu Majewskiemu, Teresie Staryk, Stanisławowi Olszewskiemu i Błażejowi Krupa.
Klub zrzesza 346 członków.
 
W 1999 roku
Największym i najcenniejszym osiągnięciem było zdobycie tytułu Wicemistrza Europy i zajęcie 5 miejsca w Mistrzostwach Świata (Sześciodniówka) w Enduro przez Bartosza Obłuckiego.
Zorganizowaliśmy: Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Strefy Północnej i Mistrzostwa Okręgu.
Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, 10 Konkursowych Jazd Samochodem.
III Plebiscyt “Motorowe Asy Olsztyńskiego”. Wspólnie z Zespołem Szkół Samochodowych w Olsztynie zorganizowaliśmy konkurs “Wiedzy Samochodowej”.
BRD “Tydzień Bezpieczeństwa na Drogach”. Wspólnie z Radiem Olsztyn i Policją przeprowadziliśmy cykl imprez “Bezpieczna Zima”.
Wobec narastających problemów, braku placów na przeprowadzanie zawodów zaprzestano w klubie działalności kartingowej.
Zaangażowanie i doświadczenie naszych działaczy zauważona została przez Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego: Andrzej Olszewski jest członkiem Głównej Komisji Sportu Motocyklowego pełni funkcję Przewodniczącego Podkomisji Motocrossowej, Elżbieta Marcinkiewicz poprzez nasz okręg jest gestorem Pucharu PZM w motocrossie.
W Zarządzie Okręgowym PZM Olsztyn: Tadeusz Krzemiński pełni funkcję Wiceprezesa ds. BRD i Ochrony Środowiska, Andrzej Olszewski wiceprezes ds. sportowych, Zbigniew Gosztowtt przewodniczący komisji rewizyjnej, członkami zarządu są: Elżbieta Marcinkiewicz Przewodnicząca OKSM i Tadeusz Cwalina Przewodniczący OKBRD i Och. Środowiska.
W podkomisjach pracują, motocrossowa: Elżbieta Marcinkiewicz, Stanisław Olszewski, w samochodowej: Rafał Gosztowtt, Piotr Pasztaleniec, w BRD: Krzysztof Łopata, Roman Gliński.
Za swój dotychczasowy wkład pracy na rzecz sportów motorowych działacze naszego klubu zostali odznaczeni: Medalami “Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” Błażej Krupa (złoty), Wojciech Fijałkowski i Antoni Wawrzyn (srebrny), Elżbieta Marcinkiewicz i Tadeusz Krzemiński (brązowy), Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Andrzej Olszewski. Tytuł Zasłużony Działacz PZM otrzymali: Teresa Staryk, Stanisław Olszewski, Roman Oczkowski, Wojciech Szczuciński.
Honorowa Odznaka PZM:
Złota: Elżbieta Marcinkiewicz, Błażej Krupa, Aleksander Lachowicz, Tadeusz Krzemiński, Bohdan Ludwiczak, Wojciech Fijałkowski,
Srebrna: Jerzy Dominik
Brązowa: Zofia, Mirosław i Marcin Kondratowicz, Rafał Gosztowtt, Piotr Pasztaleniec, Karol Najmowicza.
Prezes A. Olszewski wręczył dyplomy członkom wspierającym: Kazimierz Wojciechowski z-ca szefa JW Nadwiślańskich, Mieczysław Rutkiewicz Gazeta Olsztyńska, Mariusz Bojarowicz Radio Olsztyn i Redakcjom Gazety Olsztyńskiej i Radia Olsztyn.
Podziękował za wieloletnią pracę w klubie i wręczył okolicznościowy medal kol. Mieczysławowi Jesionowskiemu. Nadano Tytuł Honorowego Członka Klubu Wojciechowi Szczucińskiemu.
W Plebiscycie najpopularniejszych sportowców 50 –lecia PZM w pierwszej dwudziestce znaleźli się: Krzysztof Hołowczyc (3), Marian Bublewicz (6), Błażej Krupa(8), Stanisław Olszewski(10).
Klub zrzesza 438 członków.

W 2000 roku
23 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze klubu, na którym wybrano nowe władze klubu: Andrzej Olszewski – prezes, Tadeusz Cwalina – wiceprezes, Elżbieta Marcinkiewicz – skarbik, Roman Gliński – sekretarz, Jerzy Dominik – członek ds. sportu motocyklowego, Wojciech Fijałkowski – członek ds. samochodowych i sportu popularnego, Piotr Pasztaleniec – członek ds. sędziów, członkowie Zbigniew Dominik, Zbigniew Gosztowtt. Komisja rewizyjna: Jerzy Dowejko – przewodniczący, Aleksander Lachowicz – z-ca przewodniczącego, Krzysztof Łopata – sekretarz, członkowie: Stanisław Olszewski, Wojciech Szczuciński.
3-4 czerwca byliśmy organizatorami Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski protektorat nad imprezą objął Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Pan Andrzej Ryński, komitetowi honorowemu przewodniczył Prezydent Miasta Olsztyn Pan Janusz Cichoń. Zorganizowaliśmy 11 cyklicznych Konkursowych Jazd Samochodem m.in.: o Puchar Fundacji Mariana Bublewicza, Biała Róża, Maturzysty, “ Motorowe Asy Warmii i Mazur”, trzy były rundami Mistrzostw Okręgu.
Koło Motocykli Zabytkowych zorganizowało Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych. Wspólnie z Zespołem Szkół Samochodowych Turniej wiedzy o ruchu drogowym “Prawo Jazdy 2000”, był to turniej o zasięgu miejskim, powiatowym i wojewódzkim.
Z inicjatywy kol. kol. Zygmunta Stromich i Arkadiusza Wróbla stworzona została grupa inicjatywna w celu założenia koła samochodów terenowych. Pięć załóg jest w naszym klubie. Są to pierwsi zawodnicy, którzy zaczynają uprawiać tę dyscyplinę sportu w naszym okręgu PZM.
Dotychczasową największą naszą porażką jest przekazanie toru motocrossowego przy ul. Lubelskiej do Spółki “Motocentrum”, zapewnienia prezesa spółki jednocześnie prezesa ZO PZM Olsztyn p. Włodzimierza Śniadego “spaliły na panewce” – spółka jest w likwidacji. Zawrzało wśród działaczy, obojętność doświadczonego działacza jak i zarządu okręgowego w tej sprawie była nie do przyjęcia.
Prezes Andrzej Olszewski zachował zimną krew i doprowadził do podpisania umowy dzierżawy z Energopol Trade, którą co roku ewentualnie ma być przedłużana.
Klub zrzesza 419 członków.

W 2001 roku
Po raz pierwszy podjęliśmy się organizacji Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM “MOTO – 2001”,(6-7.04.2001) impreza odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego Pana Andrzeja Ryńskiego.
19-20 maja zorganizowaliśmy Motocrossowe Zespołowe Mistrzostwa Polski. W czerwcu odbyła się Runda Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych. W październiku odbyły się Mistrzostwa Strefy Północnej w Motocrossie. Widząc duże zainteresowanie amatorów sportów motocyklowych zorganizowaliśmy po raz pierwszy dwie rundy zaliczane do Mistrzostw Okręgu Ogólnopolskie Zawody Motocyklowe “Cross Country”. Koło Samochodów Terenowych zorganizowało pierwszy Mini Rajd Samochodów Terenowych. W ciągu roku zorganizowano 11-ście KJSów w tym dwie rundy Mistrzostw Okręgu.
Po raz kolejny przeprowadziliśmy Plebiscyt “Motorowe Asy Warmii i Mazur”, tym razem organizowanego wspólnie z Gazetą Wyborczą, Super Expressem, Naszą Gazetą, TV Olsztyn i Radiem Olsztyn. W uroczystym zakończeniu Plebiscytu, które odbyło się w Pubie “Etno Miusic” uczestniczyli Prezydent Miasta Olsztyn Pan Czesław Jerzy Małkowski, Wiceprezydent Pan Zbigniew Karpowicz, odczytano list intencyjny Wojewody Pana Stanisława Szatkowskiego. Obecni byli przedstawiciele prasy, radia, telewizji kablowych i liczna grupa kibiców.
Po raz drugi włączyliśmy się do współorganizacji “Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Pomysł, organizacja licytacji przejazdu z kierowcami rajdowymi bardzo się podobał władzom miasta. Do licytacji przejazdu przystąpił Prezydent Miasta Olsztyn Pan Czesław Jerzy Małkowski.
Po raz pierwszy na lotnisku w Gryźlinach zorganizowaliśmy z ZO PZM i Krzysztofem Hołowczycem “Szkołę Doskonalenia Jazdy Samochodem”. Impreza zgromadziła bardzo dużo uczestników i kibiców.
Niewątpliwie największym osiągnięciem sportowym było zajęcie 7-go miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Enduro w klasie 125 cc przez Bartosza Obłuckiego.
Bartek zdobył również miejsce w zespole fabrycznym Husqvarna, mamy nadzieje, że na dłużej. W 2002 roku ma wystartować na prototypowym motocyklu 250 T. Co raz więcej mówi i pisze się o Bartku jest dobrze zapowiadającym się zawodnikiem eksportowym.
Sędziowie nasi zapraszani są przez inne kluby do współpracy przy organizacji: Rajdu Kormoran, Rajdu Młodych Peugeot, obsługują rajdy enduro, Mistrzostwa Świata, Europy i Polski
W klubie jest 519 członków.

W 2002 roku
W styczniu już po raz trzeci włączyliśmy się do współorganizacji “Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, jak co roku odwiedził nas i przystąpił do licytacji Prezydent Miasta Olsztyn Pan Czesław Jerzy Małkowski.
W lutym po raz pierwszy na naszym terenie zorganizowaliśmy I Samochodowy Zimowy Wyścig Równoległy, na torze u Bogdana Ludwiczaka w Giedajtach. W zawodach uczestniczyło 30 załóg.
W kwietniu organizowaliśmy po raz drugi Rajdowy Samochodowy Puchar PZM “MOTO 2002”, w imprezie uczestniczyły 74 załogi.
W maju organizowaliśmy Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie.
Patronat nad zawodami objęli Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Pan Andrzej Ryński i Prezydent Miasta Olsztyn Pan Czesław Jerzy Małkowski. W zawodach uczestniczyło 165 zawodników w tym zawodnicy ze Szwecji, Czech, Rosji, Litwy, Łotwy i Białorusi.
W lipcu klub nasz wspólnie z Klubem Motorowym w Bartoszycach na nowym torze motocrossowym zorganizował Pokazy Motocyklowe, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Bartoszyc. Działacze z nowo powstałego klubu motorowego w Bartoszycach i Motoklubu Olsztyn wymienili swoje doświadczenia, rozmowy te zostały uwieńczone rejestracją w Okręgowym Związku PZM.
Wspólnie z działaczami z Reszla Motoklub Olsztyn zorganizował Ogólnopolskie Zawody Motocyklowe. Zawody te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Reszla jak również okolicznych miejscowości.
Za namową Andrzeja Olszewskiego i Eli Marcinkiewicz działaczy z Reszla, wspólnie doszliśmy do porozumienia, że czas najwyższy, żeby całkowicie samodzielnie zajęli się organizacją. Rozmowy zakończyły się pozytywnie i powstał nowy klub motocyklowy w Reszlu.
W dniu 12 lipca z okazji obchodów Dni Biskupca Motoklub Olsztyn zorganizował Pokazy Motocyklowe na okolicznościowej trasie motocrossowej w Biskupcu. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zawodników i mieszkańców Biskupca.
Już po raz drugi zorganizowaliśmy zawody motocyklowe “Cross Country” o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Stawiguda.
Po raz kolejny przeprowadziliśmy Plebiscyt “Motorowe Asy Warmii i Mazur”, tym razem organizowanego wspólnie z Gazetą Wyborczą, Super Expressem, Naszą Gazetą, TV Olsztyn i Radiem Olsztyn.
Sędziowie nasi zapraszani są przez inne kluby do współpracy przy organizacji: Rajdu Kormoran, Rajdu Młodych Peugeot, obsługują rajdy enduro, Mistrzostwa Świata, Europy i Polski.
Zorganizowaliśmy 11 cyklicznych Konkursowych Jazd Samochodem m.in.: o Puchar Fundacji Mariana Bublewicza, Biała Róża, Maturzysty, “ Motorowe Asy Warmii i Mazur”, trzy były rundami Mistrzostw Okręgu.
Koło Motocykli Zabytkowych zorganizowali Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych.
W klubie jest 625 członków.

Jak ten czas szybko mija w 2003 roku obchodzimy jubileusz 10 lat istnienia klubu.
W styczniu już po raz czwarty włączyliśmy się do współorganizacji “Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, jak co roku odwiedził nas Prezydent Miasta Olsztyn Pan Czesław Jerzy Małkowski, jak również mieszkańcy Olsztyna, którzy chcieli przejechać się samochodami rajdowymi.
13 kwietnia w Zarządzie Okręgowym PZM odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze i tu wielka sensacja na Prezesa Zarządu Okręgowego został wybrany Pan Andrzej Olszewski. W skład 20 członków zarządu okręgowego PZM, z naszego klubu weszli: Elżbieta Marcinkiewicz, Tadeusz Cwalina, Tadeusz Krzemiński, Roman Gliński, Wojciech Fijałkowski, Krzysztof Łopata, Stanisław Baranowski, do komisji rewizyjnej: Zbigniew Gosztowtt , Aleksander Lachowicz, Jerzy Dominik.
W okręgowych komisjach pracują:
motocyklowej – Stanisław Olszewski, Jerzy Dowejko,
samochodowej – Piotr Pasztaleniec, Zbigniew Stasiak,
BRD i Ochr. Środowiska – Roman Gliński.
W kwietniu okolice Olsztyna były areną zmagań kierowców rajdowych, zorganizowaliśmy po raz kolejny rajd samochodowy o Puchar PZM już pod zmienioną nazwą “Rajd Agapit”. W rajdzie uczestniczą zawodnicy z polskiej czołówki: Krzysztof Hołowczyc, Łukasz Sztuka, Michał Sołowow itd.
Ten rok jest dla rajdowców chwilą refleksji, gdyż w tym roku mija 10 rocznica śmierci nieodżałowanego zawodnika śp. Mariana Bublewicza, który dostarczał wszystkim tak wiele emocji i niezapomnianych chwil. Marian Bublewicz będzie żył w pamięci sympatyków motorowych.
Konkursowe Jazdy Samochodowe organizowane przez nasz klub cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i frekwencją.
Jak co roku na torze motocrossowym przy ul. Lubelskiej odbyła się Runda Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski. Patronat nad zawodami objęli Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Pan Andrzej Ryński i Prezydent Miasta Olsztyn Pan Czesław Jerzy Małkowski.
Widząc co raz większe zainteresowanie motocyklistów zorganizowaliśmy po raz kolejny dwie rundy zaliczane do Mistrzostw Okręgu Ogólnopolskie Zawody Motocyklowe “Cross Country”.
Zawodnicy motocrossu biorą udział w “Sportowym Mikołajkowym Show”. Dochód z widowiska przeznaczono na pomoc dla cierpiących na ciężkie choroby młodych olsztyńskich sportowców.
Sezon sportowy tradycyjnie kończy impreza “Motorowe Asy” organizowana na ul. Synów Pułku. Uczestniczą w niej zawodnicy z wszystkich dyscyplin motorowych. Niestety podczas imprezy zdarzył się groźny wypadek. W konsekwencji - był to już ostatni plebiscyt.
W klubie jest 715 członków.

W 2004 roku
W dniach 24 – 25 września byliśmy organizatorami VII Rundy Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM Agapit 2004 pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego Pana Andrzeja Ryńskiego.
W imprezie uczestniczyły 62 załogi z całej Polski. Był to piąty rajd tej rangi organizowany przez nasz klub po 1996 roku kiedy byliśmy organizatorami Rajdu Kormoran.
Za wkład pracy przy organizacji, należą się podziękowania Paniom: Danucie Olsztyn - Rotopel, Jolancie Marcinkiewicz, Edycie Kozioł, Milenie Domańskiej – Smekla.
Panom: Wojciechowi Fijałkowskiemu Dyrektorowi Rajdu, Krzysztofowi Łopata, Romanowi Glińskiemu, Zbigniewowi i Rafałowi Gosztowtt, Piotrowi Pasztaleniec. Również podziękowania należą się całemu sztabowi sędziów, w szczególności pedagogom i uczniom Zespołu Szkół Samochodowych oraz innych olsztyńskich szkół.
Konkursowe Jazdy Samochodowe organizowane przez nasz klub cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i frekwencją. Można przyjąć, że przeciętnie uczestniczy około 30-tu załóg.
W 2004 roku zorganizowaliśmy dziesięć tego typu imprez w tym dwie o Mistrzostwo Okręgu.
18 marca odbyło się Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze na, którym wybrano Zarząd w składzie: Andrzej Olszewski – prezes, Tadeusz Cwalina – wiceprezes, Elżbieta Marcinkiewicz – skarbnik, Roman Gliński – sekretarz, Jerzy Dominik, Piotr Pasztaleniec, Zbigniew Dominik, Zbigniew Gosztowtt, Wojciech Fijałkowski – członkowie zarządu. Komisja Rewizyjna: Jerzy Dowejko – przewodniczący, Krzysztof Łopata – wiceprzewodniczący, Olszewski Stanisław, Wojciech Szczuciński, Aleksander Lachowicz – członkowie.
19 czerwca jako pierwsi w Polsce organizowaliśmy oficjalne zawody Pucharu PZM w Quadach (motocykle czterokołowe), zawody przeprowadzone były wzorowo, bezpiecznie i w sportowej atmosferze.
W dniach 19-20 czerwca i 28-29 sierpnia byliśmy organizatorami Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego Pana Andrzeja Ryńskiego. Patronem Honorowym Komitetu Patronackiego był Prezydent Miasta Olsztyn Pan Czesław Jerzy Małkowski, Kierownikiem Zawodów Andrzej Olszewski.
W ocenie sędziego Głównego Zawodów, władz Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, zawodników, kibiców oraz prasy zawody przeprowadzone były wzorowo.
W zawodach brali udział zawodnicy z Łotwy, Litwy, Rosji, Czech i cała czołówka krajowa.
Na tak dobrą ocenę organizacyjną złożyło się zaangażowanie, konsekwencja w działaniu naszych członków klubu, Pań: Elżbiety Marcinkiewicz, Danuty Olsztyn Rotopel i Panów: Aleksandra Lachowicza, Jerzego Dowejko, Stanisława Olszewskiego, Zdzisława Mielczarskiego, Kazimierz Rosteckiego, Romana Oczkowskiego, Jerzego Dominika, Zbigniewa Gosztowtta, Krzysztofa Łopaty, Romana Glińskiego, Wiesława Kulika, Henryka Mierzejewskiego.
Również na torze motocrossowym przy ul. Lubelskiej organizowaliśmy Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe, Motocyklowe “Cross Country”, które były równocześnie mistrzostwami okręgu.
“Cross Country” zawody motocyklowe cieszą się, co raz większym zainteresowaniem. W zawodach każdorazowo uczestniczyło ponad 40-tu uczestników.
Byliśmy również współorganizatorami zawodów motocrossowych w Reszlu, Bartoszycach, i Biskupcu.
Klub nasz działa dobrze i rozwija się. Ilość organizowanych imprez motocyklowych, samochodowych wyraźnie popularyzują i poprawiają wizerunek klubu, co znajduje odzwierciedlenie w prasie radiu i telewizji.

Podkreślić należy znaczny napływ nowych i co bardzo ważne młodych członków klubu. Obecnie zrzeszamy 750 członków, przez co jesteśmy największym klubem motorowym w okręgu Polskiego Związku Motorowego pod względem ilości członków jak również organizowanych imprez sportowych.

Najbardziej wartościowym zabezpieczeniem klubu są działacze.
Działacze i sędziowie brali udział też w organizacji Mistrzostw Świata w Rajdach Enduro – Sześciodniówka, które odbyły się w Kielcach we wrześniu 2004r. Było to nowe duże doświadczenie tak w sprawach organizacyjnych jak i sędziowskich.
W międzynarodowym jury zasiedli m.in. Ela Marcinkiewicz – komisarz ds. ochrony środowiska, Andrzej Olszewski – kierownik ds. motocrossu. Przy organizacji ISDE z klubu współpracowało 12 osób: przy organizacji próby motocrossowej: Jerzy Dowejko, Stanisław Olszewski, Aleksander Lachowicz, Zdzisław Mielczarski, Alfred Marcinkiewicz, Edward Chyc, przy pomiarze czasu na odcinkach specjalnych Piotr Pasztaleniec, Rafał Gosztowtt, Cezary Biczak, Daniel Urbanowicz.
Koło Motocykli Zabytkowych zorganizowało Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych.
W sierpniu podjęliśmy się nietypowego zadania.
W lipcu do klubu przyszli p. Bolesław Krawczyk i p. Janusz Porycki z propozycją, czy nie pomoglibyśmy przy organizacji bicia rekordu świata w “Długodystansowej Jeździe na Rowerze”. Było trochę mało czasu na organizację, ale było to ciekawe i nietypowe przedsięwzięcie jak na klub motorowy.

Podjęliśmy się tego zadania. Małe grono ludzi: Ela Marcinkiewicz, Janusz Porycki, Jerzy Dowejko, Stanisław Olszewski, Piotr Pasztaleniec, Andrzej Rusiecki – sędzia kolarski, Czesław Ciućkowski, Waldemar Wojsz, pod kierownictwem Andrzej Olszewskiego zaczęli działać.

Próba zaczęła się 21.08.br. na ul. Leśnej w Olsztynie o godz. 16,00, zakończyła się pomyślnie o godz. 16.00, w dniu 22.08.br. Pan Bolesław Krawczyk – 52 letni kolarz amator przejechał 752 km w ciągu 24 godzin. Zapowiedział bicie “swojego rekordu” w roku następnym.
Za działalność społeczną działacze naszego klubu zostali odznaczeni:
Srebrny Krzyż Zasługi: Elżbieta Marcinkiewicz
Godność Członka Honorowego PZM: Andrzej Olszewski
Odznaka “Za Zasługi dla Sportu”: Roman Oczkowski
Honorowa Odznaka PZM:
Złota: Zbigniew Dominik, Jerzy Dominik, Piotr Kulpaka, Kazimierz Rostecki,
Srebrna: Ewa, Jacek i Bartosz Obłucki, Zbigniew Gosztowtt, Krzysztof Łopata, Roman Gliński, Dariusz Szymański, Wiesław Kulik, Piotr Pasztaleniec,
Brązowa: Danuta i Fabian Szymański, Wiesława i Leszek Szczepański, Marzena i Jan Wojciechowicz, Milena Romańska – Smekla, Adam Prot, Paweł Chojnacki, Cezary Biczak, Maciej Fijałkowski, Marcin Konieczny, Mariusz Kondratowicz, Marcin Urbanowicz, Arkadiusz Wróbel, Zygmunt Stromich, Tomasz Wielgosz, Jarosław Gawroński, Tomasz Sikorski, Jarosław Tanona, Filip Chlewiński.
W klubie jest 750 członków.

W 2005 roku
Pomimo zasług w organizacji imprez samochodowych, na wniosek komisji rewizyjnej i zarządu w dniu 22.03.2005r. Walne zebranie członków klubu podjęło decyzję o wykluczeniu z klubu członka zarządu p. Wojciecha Fijałkowskiego. Walne zebranie kierowało się utrzymaniem dobrej atmosfery w klubie. Nie można było dopuścić do rozłamu wśród członków klubu.
Sprawy Sędziowskie:
Na dzień dzisiejszy w klubie naszym trzy osoby posiadają międzynarodowe licencje sędziowskie w sporcie motocyklowym są to: Elżbieta Marcinkiewicz, Andrzej Olszewski, Stanisław Olszewski, natomiast licencje klasy państwowej ma 10 osób i 30 osób ma uprawnienia klasy “Okręgowej”.
W sporcie samochodowym: 8 osób legitymuje się licencją klasy państwowej i 40 osób ma uprawnienia klasy “Okręgowej”.
Kol. Zbigniew Gosztowtt przeprowadza szkolenia sędziów zakończone egzaminami na stopień okręgowy. Obecnie mamy 75 młodych ludzi posiadających uprawnienia sędziowskie klasy “Okręgowej”
Sędziowie nasi zapraszani są przez inne kluby do współpracy przy organizacji imprez rangi Mistrzostw Świata, Europy, Polski czy Okręgu. Od kilku lat sędziują cały cykl Rajdu Młodych Peugeot.
Najważniejszą imprezą w klubie były Mistrzostwa Europy w Motocrossie w klasie 125 cc Junior – zorganizowane 17 - 19 czerwca, był to egzamin dla wszystkich działaczy, ostania impreza rangi Mistrzostw Świata w Motocrossie w Olsztynie odbyła się w 1974 roku na torze motocrossowym w Dajtkach.
W Mistrzostwach Europy uczestniczyło 14 państw. Przewodniczącym jury był Mirosław Nenov Genchev z Bułgarii, kierownikiem zawodów Andrzej Olszewski.
Organizowane przez nas zawody otrzymały bardzo pozytywne opinie, zawodników, działaczy, kibiców, a przede wszystkim międzynarodowego jury i Motocyklowej Unii Europejskiej.
Patronat nad imprezą objęli Marszałek Województwa – Warmińsko Mazurskiego Pan Andrzej Ryński oraz Prezydent Miasta Olsztyn Pan Czesław Jerzy Małkowski.
W tym roku przeprowadziliśmy wyjątkowo bardzo dużo imprez samochodowych i motocyklowych.
Było to możliwe przede wszystkim dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu Andrzeja Olszewskiego oraz nieocenionych działaczy, o których głośno się nie mówi, a wykonują bardzo wielką pracę, są to:, Ela Marcinkiewicz, Danuta Olsztyn – Rotopel, Teresa Sadkiewicz, Aleksander Lachowicz, Zdzisław Mielczarski, Jerzy Dowejko, Stanisław Olszewski, Wiesław Kulik, Roman Oczkowski, Jacek Olszewski (syn Andrzeja), Kazimierz Rostecki, Maciej Szczuciński, Jerzy Dominik, Piotr Pasztaleniec, Krzysztof Łopata, Roman i Tomasz Glińscy, Joanna, Zbigniew i Rafał Gosztowttowie, Cezary Biczak, Marcin Urbanowicz, Jacek Politowski.
Działania nasze poparte są przez sympatyków i byłych zawodników, a obecnie najważniejszych sponsorów w osobach: Zbigniew Dominik, Antoni Wawrzyn, Jerzy Kuńczik, Zbigniew Adamowicz, Ewa i Leszek Markiewiczowie, Bogdan Zaleski, Jerzy Żakowski, Piotr Dyjak, Ryszard Rossochacki i wielu, wielu innych, których nie sposób wymienić.
Nasze osiągnięcia sportowe i organizacyjne nie byłyby możliwe bez przychylności i nieocenionej pomocy Pana Dyrektora Tadeusza Cwaliny, grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie. Oby współpraca ta trwała nieprzerwanie.

 

Kilka słów historii.
Wydawałoby się, że to nie tak dawno było jak został zlikwidowany OKS “Stomil” i zostaliśmy bez pomieszczenia i bazy treningowo sportowej. Po podjęciu decyzji, że musimy działać dalej, małymi kroczkami szliśmy do przodu i tak 26.03. bieżącego roku minęło już 12 lat od zebrania założycielskiego naszego klubu.
W Zarządzie Okręgowym PZM działają niżej wymienieni działacze: Andrzej Olszewski prezes Zarządu Okręgowego PZM, Elżbieta Marcinkiewicz przewodnicząca OKSM, Tadeusz Cwalina przewodniczący BRD i OŚ, Krzysztof Łopata przewodniczący OKSS (od ubiegłego roku), członkowie: Roman Gliński, Tadeusz Krzemiński, Wojciech Fijałkowski (od 2005 roku członek, poprzednio wiceprezes ds. sportowych – z funkcji tej odwołany – bez przynależności klubowej).
W komisji rewizyjnej ZO PZM działają: Zbigniew Gosztowtt przewodniczący, Aleksander Lachowicz i Jerzy Dominik członkowie.
W okręgowych komisjach sportowych działają:
OKSM – Jerzy Dowejko, Stanisław Olszewski,
OKSS – Piotr Pasztaleniec, Zbigniew Stasiak
BRD i OŚ – Tadeusz Krzemiński, Roman Gliński,
Podsumowując dzisiaj działalność naszego klubu, biorąc pod uwagę zakres działalności statutowej, ilość członków, zawodników, sędziów oraz ilości organizowanych imprez sportowych można śmiało powiedzieć, że jesteśmy największym klubem (motorowym) w okręgu olsztyńskim PZM.
Jest to konsekwencja naszej wytrwałości, systematycznej pracy i otwartości do przyszłych członków klubu. Nie wszyscy byli wymienieni z nazwiska, składamy im wyrazy podziękowania i uznania wszystkim działaczom, sędziom, zawodnikom, sponsorom i wszystkim ludziom życzliwym naszej organizacji.
Sukcesów tych nie osiągnęlibyśmy bez pomocy naszych zaprzyjaźnionych sponsorów jak: Firma Handlowa “Sukces” w Olsztynie, Lakiernia Kuńczik, Agapit, Markol, ArtPrint, Xerox, OlPol, Falco, DAF DBK Olsztyn.
W klubie jest 776 członków.

 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

1993
Motocross
Jacek Olszewski I - 4 miejsce w MP w klasie 500 cc
Leszek Pszczółkowski, Piotr Brzózka, Tomasz Wawrzyn - Tytuł Wicemistrza Polski w Klasyfikacji Drużynowej Młodzików

1994
Motocross
Marcin Abramowski – Wicemistrz Polski w klasie 125 cc
Jacek Olszewski I - Wicemistrz Polski w klasie 250 cc
Jacek Olszewski II - Wicemistrz Polski w klasie 500 cc
Wicemistrz Polski w klasyfikacji klubowej
Rajdy Samochodowe
Bohdan Ludwiczak – Krzysztof Szeszko zdobyli tytuł Wicemistrza Polski w klasie A- 8

1995
Motocross
Marcin Andrzejewski - Wicemistrz Polski w klasie 80 cc
Maciej Czyżowski - Mistrz Polski w klasie 125 cc junior
Michał Rotar - Wicemistrz Polski w klasie 125 cc
Marcin Abramowski - II Wicemistrz Polski w klasie 125 cc
Jacek Olszewski I - Wicemistrz Polski w klasie 250 cc
Jacek Olszewski II - Wicemistrz Polski w klasie 500 cc
Tytuł Zespołowego Mistrza Polski
Tytuł Klubowego Wicemistrza Polski
SAMOCHODY
Wyścigi Górskie
Błażej Krupa - 5 miejsce w grupie H
 
1996
Motocross
Maciej Czyżowski - Mistrz Polski w klasie 125 cc junior
Arnis Kalins - Mistrz Polski w klasie 250 cc
Jacek Olszewski II - Wicemistrz Polski w klasie 500 cc
Tytuł Zespołowego Mistrza Polski
Tytuł Klubowego Wicemistrza Polski
SAMOCHODY
Rallycross
Bohdan Ludwiczak - Wicemistrz Polski w klasie 4 w Rallycrossie
Krzysztof Szeszko - Wicemistrz Polski w klasie 3 w Rallycrossie
Rajdy Samochodowe
Andrzej Kalitowicz - 5 miejsce w MP w klasie 4

1997
Motocross
Dominik Rawdanowicz - Wicemistrz Polski w klasie 80cc
Jacek Wilkaniec - zajął 4 miejsce w MP w klasie 80 cc
Mistrz Strefy Północnej w klasie 80 cc
Mistrz Okręgu w klasie 80 cc
Maciej Czyżowski - Mistrz Polski w klasie 125 cc junior
II Wicemistrz Okręgu w klasie 125 cc
Jacek Olszewski - Wicemistrz Polski w klasie w klasie 125
Mistrz Okręgu w klasie 125 cc
Zespołowy Mistrz Polski
Fabian Szymański - Wicemistrz Strefy Północnej w klasie 80 cc
Jacek Olszewski - Mistrz Strefy Północnej w klasie 125 cc
Robert Wilkaniec - Wicemistrz Okręgu w klasie 80 cc
Fabian Szymański - II Wicemistrz Okręgu w klasie 80 cc
Dominik Rawdanowicz - Wicemistrz Okręgu w klasie 125 cc
SAMOCHODY
Rallycross
Bohdan Ludwiczak - Wicemistrz Polski w klasie 4
10 miejsce w Plebiscycie Gazety Olsztyńskiej na “Najpopularniejszego Sportowca Olsztyńskiego 97”
 
1998
Motocross
Jacek Wilkaniec - Mistrz Polski w klasie 80 cc
Mistrz Strefy Północnej w klasie 80 cc
Mistrz Okręgu w klasie 80 cc
V miejsce W plebiscycie Gazety Olsztyńskiej na “Najpopularniejszego Sportowca roku 98”.
Fabian Szymański - 7 miejsce w klasie 80 cc
Wicemistrz Strefy Północnej w klasie 80 cc
Wicemistrz Okręgu w klasie 80 cc
Maciej Czyżowski - II Wicemistrz Polski w klasie 125 cc
Marcin Kondratowicz - Mistrz Okręgu w klasie 125 cc
Mariusz Kondratowicz - Wicemistrz Okręgu w klasie 125 cc
Dominik Rawdanowicz - II Wicemistrz Okręgu w klasie 125 cc
Po raz czwarty z rzędu zdobyliśmy tytuł Zespołowego Mistrza Polski.
SAMOCHODY
Rallycross
Bohdan Ludwiczak - II Wicemistrz Polski w klasie 4

1999
Enduro
Bartosz Obłucki - Wicemistrz Europy i 5 miejsce w Mistrzostwach Świata
Motocross
Marcin Szczepański - 11 miejsce w MP w klasie 80 cc
Mistrz Strefy Północnej
Robert Wilkaniec - 12 miejsce w MP w klasie 80 cc
Mariusz Kondratowicz - 4 miejsce w MP w klasie 125 cc junior
Jacek Wilkaniec - 8 miejsce w MP w klasie 125 cc junior
45 miejsce w MP w klasie 125 cc
Bartosz Obłucki - 11 miejsce w MP w klasie 125 cc
Marcin Kondratowicz - 21 miejsce w MP w klasie 125 cc
Mariusz Kondratowicz - 30 miejsce w MP w klasie 125 cc
2 miejsce w Plebiscycie “Motorowe Asy Warmii i Mazur”.
W klasyfikacji klubowej i zespołowej – Motoklub Olsztyn II Wicemistrz Polski
SAMOCHODY
Rallycross
Bohdan Ludwiczak - w MP nie startował - 14 miejsce w Mistrzostwach Europy
Marcin Szanter - Wicemistrz Okręgu W KJS

2000
Enduro
Bartosz Obłucki - 7 miejsce w MŚ Enduro w klasie 125 cc
Motocross
Marcin Szczepański - 6 miejsce w MP w klasie 80 cc
4 miejsce w Pucharze PZM w klasie 80 cc
I Wicemistrz Strefy Północnej
Jacek Wilkaniec - 5 miejsce w MP w klasie 125 cc junior
7 miejsce w Mistrzostwach Strefy Północnej
Fabian Szymański - 6 miejsce w MP w klasie 125 cc junior
18 miejsce w Mistrzostwach Strefy Północnej
Marcin Kondratowicz - 15 miejsce w MP w klasie otwartej
2 miejsce Puchar PZM w klasie otwartej
2 miejsce w Mistrzostwach Strefy Północnej
Kamil Słowicki - 11 miejsce w Pucharze PZM w klasie 125 cc junior
17 miejsce w Mistrzostwach Strefy Północnej
Oskar Wojciechowicz - 8 miejsce w Mistrzostwach Strefy Północnej w klasie 125 cc
Filip Chlewiński - 7 miejsce w Mistrzostwach Strefy Północnej w kl. otwartej
SAMOCHODY
Rallycross
Bohdan Ludwiczak - 5 miejsce w MP w klasie 4
Rajdy Samochodowe
Adam Kopcych – Mirosław Ciunel – zajęli 1 miejsce w klasie N-2 w MP
Jarosław Gawroński- Tomasz Sikorski w Pucharze PZM zdobyli 2 miejsce w klasie N O
Samochody Terenowe
Arkadiusz Wróbel – Zygmunt Stromich - 16 miejsce w MP
KJS
Jarosław Tanona – Tomasz Wielgosz - Mistrzowie Okręgu w kl. Generalnej, Mistrzowie Okręgu w kl. 3
Paweł Chojnacki – Izabela Nowacka - Mistrzowie Okręgu w kl. 4

2001

ENDURO

Bartosz Obłucki - 8 miejsce w MŚ Enduro w klasie 125 cc
MOTOCROSS
Marcin Szczepański - 6 miejsce w MP w klasie 80 cc
4 miejsce w Pucharze PZM w klasie 80 cc
Jacek Wilkaniec - 5 miejsce w MP w klasie 125 cc Junior
40 miejsce w MP w klasie 125 cc
Fabian Szymański - 6 miejsce w MP w klasie 125 cc Junior
17 miejsce w MP w klasie 125 cc
Kamil Słowicki - 33 miejsce w MP w klasie 125 cc Junior
11 miejsce w Pucharze PZM w klasie 125 cc
Oskar Wojciechowicz - 36 miejsce w MP w klasie 125 cc Junior
22 miejsce w Pucharze PZM w klasie 125 cc
Marcin Kondratowicz - 15 miejsce w MP w klasie otwartej
2 miejsce w Pucharze PZM w klasie Otwartej
7 miejsce w klasyfikacji Klubowej MP
9 miejsce w klasyfikacji Zespołowej MP
SAMOCHODY
Adam Kopcych – Mirosław Ciunel – III miejsce w MP w klasie N 4
Jarosław Gawroński - II miejsce w Pucharze PZM
Jarosław Tanona - Mistrz Okręgu w KJS w klasyfikacji Generalnej
Tomasz Wielgosz - I miejsce w KJS w klasie III
Paweł Chojnacki - I miejsce w KJS w klasie IV

 

2002
Enduro
Bartosz Obłucki - zdobył tytuł II Wicemistrza Świata w Indywidualnych Rajdach Motocyklowych Enduro i Indywidualnie III miejsce w klasie 250 cc 4T w Mistrzostwach Świata Sześciodniówka, Zespół Polski World Trophy, którego był członkiem zajął VII miejsce.
III miejsce w “Motorowych Asach Warmii i Mazur”
Motocross
Marcin Szczepański - w Mistrzostwach Polski w klasie 80 cc zajął dopiero 8 miejsce
10 miejsce w Pucharze PZM w klasie 80 cc
Oskar Wojciechowicz - w Mistrzostwach Polski w klasie 125 J cc zajął 12 miejsce
2 miejsce w Pucharze PZM w klasie 125 cc
Fabian Szymański - w Mistrzostwach Polski w klasie 125 cc zajął 15 miejsce
Kornel Babilec - w Mistrzostwach Polski w klasie 125 cc startował pierwszy sezon i nie we wszystkich rundach.
Filip Chlewiński – w klasie Otwartej 34 miejsce (odniósł kontuzje)
22 miejsce w Pucharze PZM w klasie otwartej
Michał Kołodziejczyk - startował pierwszy sezon i nie we wszystkich rundach.
Tytuł Wicemistrza Polski – Zespołowo
Tytuł Wicemistrza Polski – Klubowo
SAMOCHODY
Rally Cross
Bohdan Ludwiczak - Wicemistrz Polski w klasie 4
I miejsce w “Motorowych Asach Warmii i Mazur”

 

2003
ENDURO
Bartosz Obłucki - VII miejsce w klasie 250 cc 4T w Indywidualnych MŚ
MOTOCROSS
W tym sezonie w klasie 80 cc w MP nie odnieśliśmy żadnych sukcesów, gdyż nasz medalowy zawodnik z Motoklubu Olsztyn Marcin Szczepański uległ kontuzji na początku sezonu i sezon swój zakończył na bardzo odległym 22 miejscu.
Oskar Wojciechowicz - Wicemistrza Polski w MP w klasie 125 cc Junior
3 miejsce w Pucharze PZM w klasie 125 cc
Wicemistrza Strefy Północnej
Mistrza Okręgu w kl. 125 cc
Kornel Babilec - 21 miejsce w MP w klasie 125 cc Junior

23 miejsce w Pucharze PZM w klasie 125 cc

16 miejsce w Mistrzostwach Strefy Północnej w kl. 125 cc
II Wicemistrza Okręgu w klasie 125 cc
Fabian Szymański - 5 miejsce w MP w klasie 125 cc

2 miejsce w Pucharze PZM w klasie 125 cc

II Wicemistrza Strefy Północnej w klasie 125 cc

I Wicemistrza Okręgu w klasie 125 cc

Marcin Kondratowicz - 16 miejsce w MP w klasie otwartej
13 miejsce w Pucharze PZM w klasie otwartej
II Wicemistrza Strefy Północnej w klasie otwartej
Mistrza Okręgu w klasie otwartej
Mariusz Kondratowicz - 41 miejsce w MP w klasie otwartej
15 miejsce w Pucharze PZM w klasie otwartej
Marek Borawski - 58 miejsce w Pucharze PZM w klasie otwartej
Bartosz Sawczuk - 15 miejsce w Mistrzostwach Strefy Północnej kl. 80 cc
Robert Ziemski - I miejsce w Cross Country w klas. Generalnej
Mistrz Okręgu w Cross Country w klasie 2
Połóg Piotr - I wicemistrz Okręgu w Cross Country w klasie 1

 

2004
Enduro
Bartosz Obłucki - II Wicemistrz Świata w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Enduro w klasie E 1.
W Zespołowych Mistrzostwach Świata w Rajdach Enduro (Sześciodniówka) w Kielcach w klasie E 1 zdobył pierwsze miejsce, zespół, w którym startował zdobył tytuł Wicemistrza Świata.
Motocross
Bartosz Sawczuk - 7 miejsce w MP klasa 80 cc
9 miejsce Puchar PZM klasa 80 cc

Mistrz Okręgu Motocross klasa 4

Mistrz Okręgu Cross Country klasa 3
Michał Ziemski - 21 miejsce w MP klasa 80 cc
29 miejsce Puchar PZM klasa 80 cc
Wicemistrz Okręgu Motocross klasa 4
Wicemistrz Okręgu Cross Country klasa 3
Oskar Wojciechowicz - IV miejsce w MP klasa 125 cc Junior
Wicemistrza Okręgu Motocross klasa 3
25 miejsce w MP klasa 125 ccMarcin Dmochowski - 15 miejsce w MP klasa 125 cc Junior
30 miejsce w MP klasa 125 ccKamil Słowicki - 18 miejsce w MP klasa 125 cc Junior
21 miejsce Puchar PZM klasa 125 cc
Kondratowicz Mariusz - 18 miejsce w MP klasa 125 cc
24 miejsce w MP klasa otwartaMarcin Kondratowicz -19 miejsce w MP klasa otwarta
9 miejsce Puchar PZM klasa otwarta

Krzysztof Dziadko - Mistrza Okręgu Motocross klasa 1 Kamil Maczukin - Wicemistrz Okręgu Motocross kl. 1

Marcin Szanter - II Wicemistrz Okręgu Motocross klasa 1

Robert Ziemski - Wicemistrza Okręgu Motocross klasa 2

Wicemistrz Okręgu Cross Country klasa 2
Wicemistrz Okręgu Cross Country klasyfikacja Generalna

Tadeusz Sawczuk - II Wicemistrz Okręgu Motocross klasa 2

II Wicemistrza Okręgu Cross Country klasa 2
II Wicemistrz Okręgu Cross Country klasyfikacja Generalna

ZESPOŁOWE MOTOCROSSOWE MISTRZOSTWA POLSKI
Motoklub Olsztyn zajął 4 miejsce
Zawodnicy: Oskar Wojciechowicz - klasa 125 cc junior
Mariusz Dmochowski - klasa 125 cc junior
Mariusz Kondratowicz - klasa 125 cc
Szkoleniowiec : Stanisław Olszewski

KLUBOWE MOTOCROSSOWE MISTRZOSTWA POLSKI
Motoklub Olsztyn - zajął 5 miejsce

SAMOCHODY
Rally Cross
Bohdan Ludwiczak - Wicemistrz Polski w klasie 4, o tym zawodniku można bardzo dużo mówić. Jest to człowiek, który sam jest dla siebie menadżerem. Jeździ samochodem Ford Focus, którego nazywa “potworem” silny samochód, silna osobowość zaowocowała zdobył 3 krotnie z rzędu tytuł Mistrza Polski w Rally Crossie w klasie 4.W Mistrzostwach Polski.

startowali również:
Ryszard Belina Jaszcz - 7 miejsce w klasie 3
Piotr Dyjak - 8 miejsce w klasie 4

Rajdy Samochodowe
Piotr Leoniec - w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski zajął 21 miejsce, w Rajdowym Pucharze Peugeota zajął 3 miejsce i 4 miejsce w punktacji RSMP “Talent Roku 2004” kierowców.
Jarosław Bakuła - 12 miejsce w RSMP.
W 2005 roku w RSMP klub nas będzie reprezentował dobrze rokujący zawodnik, były motocrossowiec, obecnie kierowca rajdowy Marcin Abramowski.
Rajdowy Samochodowy Puchar PZM:
Tomasz Jacek Woszuk - 1 miejsce w klasie N-2 i 3 miejsce w klasyfikacji generalnej.
Piotr Dyjak, Tomasz Dębowski, Krzysztof Predko - startowali w Pucharze z mniejszym powodzeniem.
Sporty samochodowe Mistrzostwa Okręgu
Jarosław Tanona - Mistrz Okręgu w Wyścigach Szutrowych w kl. generalnej
Tomasz Jacek Woszuk - Wicemistrz Okręgu w Wyścigach Szutrowych w klas. generalnej
Mistrz Okręgu w Wyścigach Szutrowych w klasie 2
Mistrz Okręgu w Wyścigach Górskich w klasyfikacji generalnej
Mistrz Okręgu w Wyścigach Górskich w klasie 5
Bogdan Mydło - II Wicemistrz Okręgu w Wyścigach Szutrowych w kl. Generalnej
Wicemistrz Okręgu w Wyścigach Górskich w klasie 5
Wicemistrz Okręgu w Wyścigach Górskich w klasie 4
Wicemistrz Okręgu w KJS w klasie 5
Wicemistrz Okręgu w KJS w klasie 5
Andrzej Bułhak - II Wicemistrz Okręgu w klasie 2
Ryszard Belina-Jaszcz - Wicemistrz Okręgu w klasie 3
Jarosław Tanona - Mistrz Okręgu w klasie 4
Wicemistrz Okręgu w KJS w klasie 5II Wicemistrz Okręgu w Wyścigach Górskich w klasie 5
Motoklub Olsztyn - II Wicemistrz Okręgu w klasyfikacji klubowej
Damian Borawski - II Wicemistrz Okręgu w KJS klasyfikacja Generalna
Wicemistrz Okręgu w KJS w klasie 3
Jakub Gracz - Wicemistrz Okręgu w KJS w klasie 1
Wojciech Urbaniak - Mistrz Okręgu w KJS w klasie 4

2005
ENDURO
Bartosz Obłucki - 5 miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Enduro w klasie E 1.
W Zespołowych Mistrzostwach Świata w Rajdach Enduro (Sześciodniówka) Słowacji w klasie E 1 zdobył pierwsze miejsce, zespół, w którym startował zdobył 14 miejsce.
Michał Szuster - 15 miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Enduro w klasie E 1.
W Zespołowych Mistrzostwach Świata w Rajdach Enduro (Sześciodniówka) Słowacji w klasie E 1 zdobył pierwsze miejsce, zespół, w którym startował zdobył 14 miejsce.
II Wicemistrz Polski w klasie E 1, w klasyfikacji generalnej 4 miejsce.
Łukasz Kurowski - Wicemistrz Europy w klasie E2/E3.
Mistrz Polski w klasie E 2,
Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej.
II Wicemistrz Świata w klasyfikacji Klubowej na Zespołowych Mistrzostwach Świata w Rajdach Enduro (Sześciodniówka) w Słowacji - Powarzka Bystrzyca:
Na Zespołowych Mistrzostwach Świata w Rajdach Enduro (Sześciodniówka) w Słowacji - Powarzka Bystrzyca:
Zespół KTM Polska & Motoklub Olsztyn w składzie : Łukasz Kurowski, Łukasz Bartos, Sebastian Krywult. Po raz pierwszy w historii sportów motorowych, Polski Zespół Klubowy stanął na podium.

MOTOCROSS
Bartosz Sawczuk - 6 miejsce w MP w klasie 80 cc
3 miejsce w Pucharze PZM w klasie 80 cc
Mistrz Okręgu w klasie 80 cc
Michał Ziemski - 9 miejsce w MP w klasie 80 cc
8 miejsce w Pucharze PZM w klasie 80 cc
4 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 80 cc
Robert Hestkowski - junior - 24 miejsce w MP w klasie 80 cc
10 miejsce w Pucharze PZM w klasie 80 cc
5 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 80 cc
Patryk Łomżyński - 42 miejsce w MP w klasie 80 cc
21 miejsce w Pucharze PZM w klasie 80 cc
8 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 80 cc
Bartosz Łomżyński - 44 miejsce w MP w klasie 80 cc
44 miejsce w Pucharze PZM w klasie 80 cc
9 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 80 cc
Marcin Dmochowski - 21 miejsce w MP w klasie 125 cc Junior
12 miejsce w Pucharze PZM w klasie 125 cc
14 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 3
Marcin Kondratowicz - 8 miejsce w MP w klasie Otwartej
20 miejsce w MP w klasie 125 cc
5 miejsce w klasie Otwartej
5 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 3
Oskar Wojciechowicz - 26 miejsce w MP w klasie 125 cc
7 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 3
Marcin Ziółkowski - 35 miejsce w Pucharze PZM w klasie 125 cc
14 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 1
Marcin Szanter - 49 miejsce w Pucharze PZM w klasie 125 cc
24 miejsce w Pucharze PZM w klasie Weteran
Wicemistrz Okręgu w klasie 1
Radosław Chiliński - 35 miejsce w Pucharze PZM w klasie otwartej
29 miejsce w Pucharze PZM w klasie Weteran
Michał Krech - 5 miejsce “Motocrossowe Nadzieje” klasa 65 cc
Krzysztof Dziadko - 4 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 1
Zdzisław Apanowicz - 4 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 2
Robert Hestkowski - senior - 6 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 2
Mariusz Kondratowicz - 12 miejsce w Mistrzostwach Okręgu w klasie 3
W klasyfikacji Klubowej Motoklub Olsztyn zajął 7 miejsce
W klasyfikacji Zespołowej Motoklub Olsztyn I - 6 miejsce
W klasyfikacji Zespołowej Motoklub Olsztyn II - 10 miejsce
W klasyfikacji Zespołowej Motoklub Olsztyn III – niesklasyfikowany

SUPERMOTO
Marcin Kurowski - 1 miejsce w Pucharze PZM
Na Zespołowych Mistrzostwach Świata w Rajdach Enduro (Sześciodniówka) w Słowacji - Powarzka Bystrzyca.

SAMOCHODY
RALLY CROSS
Mateusz Ludwiczak - 5 miejsce w MP w klasie 4
Piotr Dyjak - 8 miejsce w MP w klasie 4

RAJDY
Marcin Abramowski - 22 miejsce w MP w klasyfikacji Generalnej
Krzysztof Predko - 6 miejsce w Pucharze PZM w klasie A 6
Marcin Gabryś - 18 miejsce w Pucharze PZM w klasie A 6
Piotr Leoniec - 51 miejsce w MP w klasyfikacji Generalnej
12 miejsce w Pucharze Peugeot
Jarosław Bakuła - 13 miejsce w Pucharze Peugeot
Klasyfikacja Klubowa w Pucharze PZM - 18 miejsce